Přílohy

Používá se k otevření, vyjmutí nebo smazání, ale také k přidání přílohy k PDF souboru. Toto je standardní vlastnost PDF dokumentu a k němu lze připojit jakýkoliv typ souboru, např.: text, audio,obrázky atd. Můžeme také připojit další PDF dokumenty k použití, a kdykoliv je možné snadno tyto přílohy odstranit.

PDF-Attachments screenshot

Je velmi výhodné k původnímu PDF souboru připojit jiný datový soubor, aby doplňoval jeho obsah.