Licentie-overeenkomst

Proefversie

Dit is geen vrije software. U bent hiermede wel gemachtigd de PROEFVERSIE van deze SOFTWARE te gebruiken voor evaluatiedoeleinden en haar compatibiliteit te testen met andere producten en computersystemen, zonder kosten, voor een periode van 30 dagen.

Auteursrechtelijke wetten met betrekking tot demonstratie en commerciŽle software en de houder van het auteursrecht behouden zich alle rechten voor.

Distributievoorwaarden:

De ONGEREGISTREERDE PROEFVERSIE van deze SOFTWARE mag vrijelijk worden gedistribueerd, mits het pakket niet wordt veranderd. Geen persoon of bedrijf mag kosten berekenen voor de distributie van de ONGEREGISTREERDE PROEFVERSIE of het associŽren met een ander product (week- of maandblad, softwarebundel, enz.) zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Licentieversie

LICENTIEOVEREENKOMST  EINDGEBRUIKER

BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN: Deze eindgebruikers-overeenkomst is een legale overeenkomst tussen u (of een persoon of enkele entiteit) en RTT, de auteur van deze software.

Door installatie, kopiŽren of andere wijze van gebruik van dit SOFTWAREPRODUCT, gaat u ermee accoord te zijn gehouden aan de voorwaarden van deze eindgebruikers-licentie-overeenkomst.

SOFTWAREPRODUCTLICENTIE

Het SOFTWAREPRODUCT is beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtelijke afspraken, alsmede andere intellectuele eigendomswetten en afspraken. Het SOFTWAREPRODUCT is gelicenseerd, niet gekocht. U mag het SOFTWAREPRODUCT niet huren, verhuren of uitlenen. U mag permanent al uw rechten overdragen onder de voorwaarden van de eindgebruikers-licentie-overeenkomst, mits u geen kopieŽn achterhoudt, u alles van het SOFTWAREPRODUCT en deze eindgebruikers-licentie-overeenkomst overdraagt en de ontvanger de voorwaarden aanvaardt van de eindgebruikers-licentie-overeenkomst.

LICENTIEVERLENING

Voor PERSOONLIJKE licenties:
Deze programmaversie mag worden geÔnstalleerd op max. twee computers, zolang het slechts op een computer tegelijkertijd draait: b.v. een installatie thuis en een op kantoor en alleen wordt gebruikt door de licentiehouder. Het gelijktijdig gebruik van dit SOFTWAREPRODUCT door meerdere personeelsleden vereist meerdere licenties. Gebruik van dit SOFTWAREPRODUCT via een intern netwerk vereist een afzonderlijke licentie voor elke gebruiker.

Voor PLAATSGEBONDEN licenties:
Deze programmaversie mag worden geÔnstalleerd en gelijktijdig draaien op meerdere computers, zoals de licentie aangeeft aan de hand van het geregistreerde adres. Gebruik van dit SOFTWARE PRODUCT via computernetwerken vereist dat alle computers die toegang tot de software hebben deel uitmaken van dezelfde licentie.

ALGEMEEN

De licentiehouder, persoonlijk of zakelijk, zal geen gebruikmaken, kopiŽren, huren, verhuren, kopen, modificeren, uiteenrafelen, demonteren of omzetten van het gelicenseerde SOFTWAREPRODUCT behoudens zoals aangegeven in de overeenkomst. Elk van dit soort ongeoorloofd gebruik zal resulteren in het onmiddellijk intrekken van de licentie. Alle licenties zullen worden uitgegeven op gebruikersnaam of op naam van het instituut of bedrijf.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ik tracht mijn SOFTWAREPRODUCT te garanderen met zo weinig mogelijk fouten. Echter, zoals Murphy's wet luidt, geen enkele software is ooit foutloos en het aantal fouten kan toenemen met de complexiteit van het programma. Ik kan niet garanderen dat dit SOFTWAREPRODUCT onder alle omstandigheden zal werken, op welke Windows computer of samen met welke andere applicatie dan ook, zonder problemen te geven. Elke aanvaarding voor wat voor geleden schade dan ook is hiermede verworpen. In geen enkel geval zal ik of een van mijn leveranciers ontvankelijk zijn voor enig speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade hoe dan ook (inclusief, ongelimiteerde schade door verlies van zakelijke winsten, zakelijke onderbrekingen, verlies van bedrijfsgegevens (of ander geldelijk verlies) voortkomende uit het gebruik of het ondeskundig gebruik van het SOFTWAREPRODUCT. In alle gevallen is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot de registratiekosten. Evalueer dit SOFTWAREPRODUCT a.u.b. met niet-kritische data. Indien u fouten ontdekt vůůr de eventuele registratie, rapporteer dit dan a.u.b. en houdt er rekening mee als u dit beperkt in het gebruik van de software. De gebruiker accepteert de SOFTWAREPRODUCT-fouten na registratie. Elke rapportage/omschrijving van SOFTWAREPRODUCT-fouten zal worden geaccepteerd, maar ik kan niet garanderen dat de fouten kunnen worden gecorrigeerd.
Bedankt voor uw begrip en medewerking.

(c) 2006-2012 RTT