Licenc megállapodás a

Trial Version

PDF Explorer  is not a free software. You are hereby licensed to use the TRIAL VERSION of this SOFTWARE, for evaluation purposes and to test its compatibility with other products and computer systems, without charge for a period of 30 days.

Copyright laws apply to both demonstration and commercial software, and the copyright holder retains all rights.

A disztribúció kikötései:

The UNREGISTERED TRIAL VERSION of this SOFTWARE may be freely distributed, provided the distribution package is not modified. No person or company may charge a fee for the distribution of the UNREGISTERED TRIAL VERSION or associate it with another product (magazine, software compilation, etc) without written permission from the author.

Engedély változatok

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC MEGÁLLAPODÁS

FONTOS - OLVASD FIGYELMESEN: Ez a Végfelhasználói Megállapodás egy legális megállapodás te (természetes vagy valamilyen jogi személy) és RTT, ennek a programnak a szerzője között.

A SOFTWARE TERMÉK üzembe helyezése-, másolása- vagy egyéb felhasználása számára te elfogadod a létező korlátozó feltételeket ezen Végfelhasználói Licenc Megállapodás alapján.

SOFTWARE PRODUCT LICENSE

A SOFTWARE TERMÉK védett a szerzői jog szabályai és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények által, ugyanolyan jól, ahogy más szellemi tulajdont védenek a törvények és megállapodások. A SOFTWARE TERMÉK eladása nincs engedélyezve. Nem szabad bérelni-, bérbe adni- vagy kölcsönözni a SOFTWARE TERMÉK-et. A szoftware más személynek véglegesen átadható feltéve, hogy minden jog-, kötelezettség és a teljes termék átadásra kerül bármilyen másolat megtartása nélkül, és az átvevő elfogadja ezen Végfelhasználói Megállapodásnak a feltételeit.

AZ ENGEDÉLYEK ÁLTAL NYÚJTOTT JOGOSULTSÁGOK

Személyi felhasználók engedélye:
---------------------------------------------------------

Ez program verzió maximum kettő számítógépen lehet telepítve úgy, hogy az CSAK egy rendszeren üzemelhet azonos időpontban: i.e. telepíthető egy otthon és telepíthető egy a hivatalban, ha az csak a licenc tulajdonosa számára használatos. Több személy általi egyidejű felhasználása a SOFTWARE-nak további engedélyt igényel. Ennek a SOFTWARE-nak az alkalmazása egy belső hálózaton külön engedélyt igényel mindegyik felhasználó számára.

Meghatározott helyre vonatkozó engedélyek:
----------------------------------------------------------

Ez a program verzió lehet több számítógépen telepítve, ahogy az a license megállapodásban is szerepel a megadott irodánál úgy, hogy a felhasználók maximális száma bármely időpontban CSAK az ezen a helyen engedélyezett felhasználók száma lehet. Az egyidejű telepítése ennek a SOFTWARE TERMÉK-nek az engedélyezett létszámnál több felhasználó számára, további engedélyeket igényel. Ennek a SOFTWARE TERMÉK-nek a belső hálózaton történő használatát az összes számítógép számára igényelni kell az iroda-épület engedélyben.

ÁLTALÁNOS

A használati engedély, egyéni- vagy intézményi, nem vonatkozik haszonszerzésre-, a program másolására-, bérbe adásra-, haszonbérletbe adásra-, a szoftware eladására-, módosítására-, visszafejtésére és más formában történő felépítésére-, részeinek felhasználására vagy a program átruházására, kivéve, mint ahogy az a SOFTWARE PRODUCT ezen megállapodásában engedélyezett. Bármely ilyen jogosulatlan felhasználás az engedély azonnali megszűnését eredményezi. Minden engedély felhasználói névhez, vagy az intézmény, illetve vállalat nevéhez van kiadva.

Garancia Visszautasítása

Én igyekszem biztosítani amennyire csak lehetséges, hogy a programom üzemzavarmentes legyen. Azonban amint Murphy törvénye mondja, semmilyen program sem örökké hibamentes és a hibák száma a program a bonyolultságával növekedik. Én nem tudom garantálni, hogy ez a SOFTWARE TERMÉK működni fog minden környezetben és bármely Windows kompatibilis gépen, vagy együttműködik bármely más alkalmazással hibák okozása nélkül. Bármilyen felelősség a kárnak- vagy veszteségnek bármely fajtájáért, ezennel vissza van utasítva. Semmilyen bekövetkező eseményért nem vállalunk (én vagy a szállítóim) semmilyen felelősséget bármely speciális-, esetleges-, közvetett- vagy közvetlen sérülésért, bármiért (beleértve korlátozás nélkül a sérüléseket, üzleti nyereségnek az elvesztését, üzleti lehetőség elmaradását, üzlet információk elveszését, vagy bármely más anyagi veszteséget), ami az alkalmazás hibájából vagy működésképtelenségéből származik. Bármely eseménynél a felelősség a regisztrációs díjra van behatárolva. Kérem nem kritizáló statisztikai adatokkal értékelni ezt a SOFTWARE TERMÉKET. A regisztráció előtt fel kellene fedeznetek a hibákat és egy kimutatásban tudatni velem, ha azok korlátozzák a program felhasználását a tervezett célra. A felhasználó a SOFTWARE TERMÉK hibáinak elfogadása után regisztráljon. A SOFTWARE TERMÉK hibáinak bármely fajtáját elfogadom, azonban nem tudom garantálni, hogy képes vagyok azokat kijavítani.

Köszönet a megértésedért és az együttműködésért.