Afdrukken van alle pagina's

Deze mogelijkheid verlicht de afdruktaken voor de talrijke documenten. Het stelt een afdruklijst samen van alle documenten in de grid of selecteert ze per stuk. 

In dit dialoogvenster kunnen we definiëren welke printer moet worden gebruikt, het aantal documenten dat tegelijkertijd moet worden afgedrukt, definiëren of er een scheidingspagina tussen de verschillende documenten nodig is, dat wellicht een blanco pagina kan zijn of een of ander document in het PDF formaat.

Voor het afdrukken kunnen we een extern programma gebruiken. Als Adobe Acrobat en/of Acrobat Reader door het systeem zijn gedetecteerd, kunnen we de methode gebruiken van Acrobat DDE die de DDE-techniek gebruikt (Dynamic Date Exchange). Het programma gebruikt de standaard optie dat annex is met de PDF extensie in het contextmenu van het systeem. Indien de afdrukopties nog niet zijn ingevuld (printer niet door het systeem gevonden of het externe programma is niet aanwezig voor het afdrukken van pdf bestanden), is de knop Starten nog grijs en functioneert niet.

Deze functie werkt correct indien de printer is ingesteld op het gebruik van de spoolerfunctie. Als deze opties zijn ingesteld voor rechtsstreeks afdrukken, kan het bestand beschadigd worden.