Dělit/Vybrat strany

Tento nástroj dělí nebo vybere strany z PDF dokumentů, a z těchto vytvoří dokument nový. Při práci lze použít bublinku s návodem, podle kterého můžeme snadno specifikovat strany nebo rozsah stran, které chceme vytáhnout.

Split pages tool screenshot

V editačním poli, tohoto nástroje můžeme definovat rozsah operace, kterou chceme provádět se soubory tímto nástrojem.

Dělení je ovládáno přípustnou kombinací symbolů, která může být použitá v době operace, používejte žlutou bublinu s pravidly pro použití nástroje. Jestliže myším ukazatelem zamíříme na červený otazník, návod automaticky vyskočí.

Určit výstupní složku, popř. vytvořit novou pro uložení nových souborů . Neurčením jiné cesty, budou soubory přidány do výchozí složky.